Welkom op de website van het

Centraal Aanmeldpunt Zorginzet Haarlem En Meer

Deze website is voor huisartsen, artsen van de spoedpost, spoedeisende hulp en crisisdienst die op zoek zijn naar een overzicht van de beschikbare zorg voor kwetsbare ouderen in de regio Zuid Kennemerland.

Naast Spoedbedden is ook Spoed Thuiszorg aanwezig. Voor beide kunt u bellen met het centrale nummer. Wij helpen u graag verder!

Als u gebruik wilt maken van zorg verwachten wij het volgende:

 • Doorloop het stroomdiagram zodat u de juiste informatie hebt
 • Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:
  • Persoonsgegevens
  • BSN-nummer
  • Zorgverzekeraar
  • Contactpersoon (naam, telefoonnummer en mailadres)
  • Naam van de eigen huisarts
  • Omschrijving van de zorgvraag
CAZHEM beschikbaarheid spoedbedden

Hoe maakt u gebruik
van deze bedden?

Als u gebruik wilt maken van deze bedden doorloopt u de triage-vragen. Als daaruit komt dat er zorginzet noodzakelijk is belt u met het nummer dat u hieronder ziet. Een verpleegkundige zal samen met u beoordelen welke inzet passend is. Binnen kantooruren kunt u ook een aanvraag indienen via Zorgdomein.

088 - 11 89 211

CAZHEM in cijfers

3
zorgaanbiers
24
locaties
634
mensen geplaatst
5
jaar actief